Hyperlinks i præsentationen

- i kronologisk rækkefølge

CVU Sønderjylland


Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (efteruddannelsesprojektet)


Flickr præsentation af Campus'en


Eventyrversionen af Campus'en


Oplæg ved Ph.d.-studerende Thomas Ryberg, e-Learning Lab, Aalborg Universitet: "Web 2.0 og nye trends inden for netværkslæring – e-læring 2.0?"


Multimedie Wiki (Media Wiki)


Multimedie delicious (sociale bogmærker)


Lærerblog


Indiske film


TouchGraph Netbaseret værktøj til optegning af bloglink)


Websites as Graphs Netbaseret værktøj til optegning af bloggernetværket


LærerFlickr


Squidoo (oversigt med links til samtlige studerendes (og underviseres) arbejder i faget Multimedie)


Bloglines (nyhedslæser)


OLE Scope.doc – Derek Wenmoth


George Siemens, October 17, 2003: Learning Ecology, Communities, and Networks. Extending the classroom


Teaching Generation Z

Et forslag til videre læsning kunne være Martin Kloos' Master Thesis: Comm.unities.of.prac.tice 2.0 How blogs, wikis, and social bookmarking offer facilities that support learning in practice in communities of practice.